ROI-calculator

De ROI, ook wel rendement op investeringen, calculator helpt je om te berekenen of je inkomsten hoog genoeg zijn om je initiƫle investeringen te dekken. Het is belangrijk om te weten of je investeringen terugverdiend worden. Met deze Excel tool kun je het rendement op je investeringen berekenen, zodat je de impact van de investering op jouw bedrijf beter kunt begrijpen.
Tijd
2 uur
Complexiteit
Doelgroep
Starters

Tips voor gebruik

Je kunt de ROI-calculator zelf gebruiken maar het is handig om de hulp in te schakelen van iemand met financiële kennis, zoals iemand uit de financiële afdeling (als je die hebt).

Heb je al bestaande producten of diensten en investeer je in een aanvulling op je onderneming (bijvoorbeeld een nieuwe lijn). Dan kun je de inkomsten uit je andere producten/diensten ook meenemen in de Calculator.

Gebruik van de tool

Volg de volgende stappen om een ROI berekening te kunnen maken.

Stap 1: investering

Begin met het invullen van je initiële investering. Je moet hier een inschatting maken hoeveel het zal kosten om een nieuw product of nieuwe dienst te ontwikkelen en op de markt te brengen. Denk bij het maken van de schatting aan alle kosten die te maken hebben met het nieuwe product of de dienst. Denk aan:

  • Instap- en ontwikkelkosten
  • Kosten voor het aanschaffen van nieuwe machines of machineonderdelen,
  • Kosten voor gebouwen of aanpassingen aan een gebouw,
  • Kosten voor kennis

Wat niet onder investering valt zijn kosten voor productie en levering.

Stap 2: belastingen

Als je winst maakt zal je een deel van je opbrengsten moeten afdragen aan de Belastingdienst in de vorm van vennootschaps- of winstbelasting. Om een goede inschatting te maken van het rendement op je investering moet je die belastingen meerekenen. Maak voor de ROI-calculator een inschatting van de vennootschaps- of winstbelasting die je betaald.

Stap 3: verkochte producten

Je wilt de investering gaan terugverdienen met de verkoop van je producten/diensten. Omdat een investering meestal niet in één jaar terugverdient wordt is het verstandig om een schatting te maken over meerdere jaren. Bedenk daarbij dat inschattingen over een langere periode ook meer risico met zich meebrengt omdat er meer kans is dat je verwachtingen afwijken van de realiteit. Maak een inschatting van het aantal producten dat je elk jaar denkt te verkopen. Je kunt ervoor kiezen om voor 1 of tot en met 5 jaar een schatting te maken.

Houd er rekening mee dat een sterke groei in de verkoop ook kan leiden tot nieuwe kosten of aanvullende investeringen. Als je bijvoorbeeld nieuw personeel moet aannemen om aan de vraag te kunnen voldoen.

Stap 4: prijs

Wat is de prijs die je wilt vragen voor één product of dienst? Bedenk of je de prijs wilt laten toenemen of dalen door de jaren. Als je denkt dat de prijs veranderd gedurende een jaar, neem dan de gemiddelde prijs over het jaar.

Stap 5: kosten

Om een realistische inschatting te kunnen maken van de terugverdientijd van je product moet je de kosten van de inkomsten aftrekken. De totale kosten bestaan hierbij uit twee onderdelen:

  • De variabele kosten, deze kosten maak je alleen als een product of dienst geleverd moet worden. Denk hierbij aan materiaalkosten of arbeidskosten. Vul de variabele kosten per product voor elk jaar in.
  • De vaste kosten, dit zijn kosten die je moet betalen onafhankelijk van het aantal producten dat je maakt. Denk aan stroom, gas, water, huur, verzekeringen of telefonie.

Stap 6: ROI en terugverdientijd

Zodra je alle benodigde informatie hebt ingevoerd zal de Excel tool het rendement op je investering berekenen. Daarnaast laat de Excel resultaten zien zoals de ontwikkeling van de cashflow en terugverdientijd.

Het rendement op investering staat links bovenaan in de Excel. Als er staat dat er een "negatief rendement op investering" is, dan verdien je je investering niet terug binnen de door jouw ingevoerde periode. Wanneer er een percentage getoond wordt betekent dit dat je aan het einde van de tijdsperiode je investering plus een rendement hebt verdiend. Staat er bijvoorbeeld 75% en heb je een investering van €1000 gedaan, dan heb je over de tijdsperiode totaal €1750 verdiend.

Het tweede resultaat toont de terugverdientijd. Als er staat "De investering wordt niet terugverdient" dan heb je je investering niet binnen de tijdsperiode terugverdiend. Verdien je je investering wel terug, dan lees je hier het aantal jaren dat je nodig hebt om je investering terug te verdienen.

Omdat berekeningen gebaseerd zijn op schattingen is er geen garantie dat het rendement en de terugverdientijd daadwerkelijk zo uitkomen in de toekomst. Desondanks levert het een goede schatting of je idee winstgevend is of niet. De resultaten kunnen ook aanleiding zijn om je prijzen of verkoopstrategie aan te passen.