Focusgroep

Een Focusgroep is een workshop waarin je om feedback, meningen, overtuigingen en houdingen van je (potentiële) klanten vraagt. Een Focusgroep kan gebruikt worden om een specifieke product of dienst te verbeteren. Je kan het ook gebruiken om algemenere ideeën of strategieën te bespreken. Na een Focusgroep kun je je product of idee beter laten aansluiten op het gedrag en de behoeftes van je klanten.
Tijd
1 dag
Complexiteit
Doelgroep
Groeiers

Tips voor gebruik

Het Focusgroep formulier helpt je om jezelf voor te bereiden op een succesvolle Focusgroep sessie.

Gebruik van de tool

Zorg dat je goed voorbereid bent op de Focusgroep sessie door het formulier te printen, hierop kun je de voorbereiding en de resultaten vastleggen. Er zijn zeven stappen om een Focusgroep op te zetten.

Stap 1: doel en context

Beschrijf het doel en de context van de Focusgroep. Zo is het voor jou en alle aanwezigen duidelijk waarom je de Focusgroep organiseert. Je kunt een Focusgroep organiseren om een idee te bespreken of een dienst te evalueren met gebruikers. Het doel herinnert je eraan welk resultaat jij wilt bereiken, zoals een verbetering van je product of dienst.

Stap 2: deelnemers

Selecteer deelnemers en nodig deze uit. Deelnemers moeten zo geselecteerd worden dat ze representatief zijn voor de markt waarop je je richt. Omschrijf de deelnemers in het Focusgroep formulier.

Stap 3: logistiek

Plan de logistieke zaken rondom je Focusgroep. Een bijeenkomst moet in een geschikte ruimte plaatsvinden, maar denk ook aan een datum en tijd waarop jouw deelnemers kunnen. Zoek een geschikte locatie en zorg voor drankjes, hapjes, etc.

Stap 4: script

Denk na over de structuur van de bijeenkomst. Welke thema’s ga je bespreken? Bereken de tijd die nodig is per thema. Bedenk verder wanneer het tijd is voor uitleg en wanneer er geluisterd moet worden. Schrijf een kort script over hoe de Focusgroep zou moeten verlopen, bijvoorbeeld welke vragen je wilt stellen. Neem dit script op in het Focusgroep formulier.

Stap 5: moderator

Het kan helpen om iemand anders te vragen de discussie van de Focusgroep te leiden. Zoek iemand die geschikt voor is voor de rol als moderator. Deze moderator moet de hele groep betrokken houden, subtiele signalen van deelnemers kunnen interpreteren en de discussie kunnen sturen.

Stap 6: opnemen

Neem de bijeenkomst op. Een tweede persoon zou notities kunnen maken, maar geluids- of video opnames zijn aan te raden. In een Focusgroep komen veel ideeën naar boven en mensen praten soms door elkaar, je zou dingen kunnen missen als je alleen notities maakt.

Let op: Vergeet niet om aan de deelnemers toestemming te vragen voordat je ze opneemt.

Stap 7: resultaten

Schrijf na afloop van de Focusgroep de meest interessante en opvallende resultaten in het Focusgroep formulier.