Informatie

Service Engineering Lab

Het Service Engineering Lab in Venlo is open sinds september 2018. Het Lab is een fysieke ruimte én een digitale omgeving voor studenten, bedrijfsleven en docenten met methoden en gereedschappen om tot diensteninnovatie te komen. Belangrijk element van een lab-faciliteit is dat het in alles innovatief, inclusief en transformatief is. Het gaat om praktijk-georiënteerde experimenteren. 

Het doel van het Service Engineering Lab is om bedrijven en studenten te faciliteren bij het ontwerpen, verbeteren, testen, implementeren en vermarkten van diensten. Deze diensten innovatie sessies kunnen onderdeel zijn van het innovatie proces bij één bedrijf of in een ecosysteem van bedrijven. 

Het lab zal worden gebruikt door studenten die aan case studies van bedrijven werken. Dit zijn cases die onderdeel zijn van vakken uit het reguliere programma, maar ook specifieke projecten voor stages en afstudeerprojecten. De sessies zullen worden gefaciliteerd door docenten, door leden van het Business Service Innovatie (BSI) lectoraat en door externe specialisten. De docenten krijgen train-the-trainer cursussen om over de methoden en hulpmiddelen te leren. 

Het Lab is ook beschikbaar voor bedrijven. Zij kunnen hier service engineering sessies organiseren die worden begeleid door docenten, onderzoekers en studenten van Fontys. 

De onderzoekers van het lectoraat BSI zullen onderzoek doen in het lab. Het lectoraat BSI focust op innovatief onderzoek gericht op de noodzakelijke1 transformatie van de traditionele verdienmodellen van regionaal relevante (primaire) sectoren in nieuwe business- en verdienmodellen. Deze ervaringen zullen gebruikt worden in publicaties en voor de verdere doorontwikkeling van het Lab. 

Lectoraat Business Service Innovatie

Het Service Engineering Lab is een initiatief van het lectoraat Business Service Innovatie. Het lectoraat richt zich op het belang van servitization in business en de relatie met de groei en ontwikkeling van bedrijven. 

Business Service Innovatie

Fontys Centre of Expertise High Tech Systems and Materials

Het lectoraat is onderdeel van Fontys Centre of Expertise High Tech Systems and Materials (HTSM). HTSM verbindt hoger beroepsonderwijs aan het bedrijfsleven. Bij HTSM zijn 15 onderzoeksgroepen verbonden en samen doen we onderzoek en ontwikkelen we innovatieve technologieën, waarvan onderwijs én bedrijfsleven beter worden.

 

Fontys International Business School

Fontys International Business School is één van de drie instituten op de Fontys campus in Venlo en omvat vier economische bacheloropleidingen en twee masters: 

  • International Business and Management Studies (IBMS)
  • International Business Economics (IBE)
  • International Marketing (IM)
  • International Fresh Business Management (IFBM)
  • Master of Science in Business and Management (MBM)
  • Master of Business Administration (MBA)

Het instituut dient als een bovenregionaal competentiecentrum en vormt een learning community voor zowel studenten als docenten. Voor de maatschappij is dit een internationaal expertisecentrum. Het hogere doel ervan is jonge mensen een brede ondersteuning te bieden op hun weg naar hun loopbaan. Dat geldt voor zowel hun opleiding als persoonlijke ontwikkeling, zodat zij met een kosmopolitische blik en beroepscompetenties een bijdrage leveren aan de economie en aan de maatschappij.

Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek.

Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek is één van de drie instituten bij Fontys Venlo en omvat de vesrschillende Technische, Logistieke en Informatica bachelor- en masteropleidingen.

 

Vragen?

Neem contact op met

Jacqueline Nieskens

Waar vind ik...

Partners
{{mapCtrl.currentRegionLocations[mapCtrl.currentLocationIndex].title}} {{mapCtrl.currentRegionLocations[mapCtrl.currentLocationIndex].link}}
{{mapCtrl.allLocations[mapCtrl.currentLocationIndex].title}} {{mapCtrl.allLocations[mapCtrl.currentLocationIndex].link}}

Partners: